บทความ ฉลากอาหารบนภาชนะบรรจุอาหาร เทคโนโลยี

1629938594

วันที่เผยแพร่: Thu 26 August 2021

ฉลากอาหารบนภาชนะบรรจุอาหาร

ในปัจจุบันนี้ถ้าเราซื้ออาหารสำเร็จตามห้างสรรพสินค้าหรือห้างร้านต่างๆ อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มกระป๋อง อาหารกล่อง นมสด นมเปรี้ยว น้ำผลไม้ต่าง หรืออาหารที่ใส่ซองพลาสติกมีสีลวดลายสวยงาม เราลองสังเกตดูนะครับ บนฉลากที่ติดอยู่ที่กระป๋อง ข้างกล่อง ข้างซอง จะมีตัวเลขที่เป็นข้อมูลหลายอย่าง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เราในฐานะเป็นผู้บริโภคจะต้องรู้ และเข้าใจ

ฉลากอาหารที่อยู่บนภาชนะบรรจุอาหารโดยทั่วไปนั้น จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ คุ้มราคา อาหารที่ได้มาตรฐานจะมีฉลากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อมูลที่แสดงบนฉลากดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายแสดงทะเบียนหรือเลขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร จะมีอักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ อย. อยู่ติดกับแถบป้ายตัวอักษรย่อ ซึ่งแสดงสถานภาพของสถานที่ผลิต และ ประเภทของอาหาร เช่นผลิตในประเทศไทยใช้อักษรย่อว่า “ ผ ” ตามด้วยอักษร “ นป ” คือ น้ำปลา ตามด้วยเลขทะเบียนและปีที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน รวมแล้วจะเห็นเลขทะเบียนเป็น อย. ผนป 25 / 2540 ดังนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับ ควรมองหาแถบป้ายนี้บนฉลาก เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลบนฉลากถูกต้อง

2. น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ เป็นน้ำหนักหรือปริมาณของอาหาร ที่ไม่รวมภาชนะบรรจุ บางกรณีอาจจะเป็นน้ำหนักเฉพาะเนื้ออาหาร ไม่รวมน้ำ ตามกฎหมายข้อมูลนี้จะต้องบอกเป็นหน่วยเมตริก คือ มีหน่วยน้ำหนักเป็นกรัม หรือมีหน่วยปริมาตรเป็น มิลลิลิตร

3. ชื่ออาหาร มีทั้งชื่อตามที่กฎหมายกำหนด เช่น นมพร้อมดื่ม และ ชื่อทางการค้า ส่วนประกอบที่สำคัญ โดยจะระบุเป็นปริมาณ ร้อยละของน้ำหนัก และระบุส่วนประกอบอย่างอื่นที่มีการเติมแต่งลงไปเช่น สารแต่งกลิ่น รส สารกันบูด สีผสมอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ

4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ อาจจะใช้คำว่า ผลิต หรือ หมดอายุ โดยทั่วไปอาหารที่มีอายุการเก็บสั้น เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ มักระบุวันหมดอายุ ส่วนที่มีอายุการเก็บนาน เช่น อาหารกระป๋อง มักจะระบุวันที่ผลิต ถ้าพบว่ามีอายุเกิน 2 ปี ขึ้นไป ก็ไม่ควรซื้อ

5. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้บรรจุ ถ้าเป็นอาหารนำเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิต

6. คำแนะนำในการเก็บรักษา เช่น ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น

ต่อไปเวลาจะซื้ออาหารสำเร็จ ลองสำรวจดูาหารกล่อง กระป๋อง ซองพลาสติกที่ท่านซื้อมา มีข้อมูลบอกเกี่ยวกับอะไรบ้าง ควรอ่านและศึกษาให้ละเอียด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเราที่เป็นผู้บริโภค ที่จริงเรื่องนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องทราบ เพราะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคน สิ่งนั้นก็คือ ข้อมูลโภชนาการ

แหล่งที่มา https://www.scimath.org/article-biology/item/521-label

Hits 398 ครั้ง


ขอบคุณ ที่มา : https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *